Proiectul de tineret Dezvoltare Culturala Zonala de Tineret Tismana – Țicleni

-          Revista cultural-literara de interes public local si județean “Observator Cultural Zonal de Tineret Tismana – Țicleni din cadrul proiectului de tineret  Dezvoltare Culturala Zonala de Tineret Tismana – Țicleni

Justificarea şi oportunitatea proiectului - La un secol de la mişcarea literară înfiinţată ad-hoc la Vila Sfetea de pe Valea Tismanei, în timpul vacanţelor de vară din anii premergători primului război mondial, asociaţiile „Semanatorul Tismana”, si „Dorna Tismana” (la care cu siguranţă se vor alătura şi altele iniţiative) demarează proiectul Dezvoltare Culturala Zonala de Tineret Tismana – Ţicleni;

Motivaţia implementării prezentului proiect a pornit de la carentele din Agenda Culturala 2016-2017 a Consiliului judeţean Gorj prin Centrul judeţean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj in care sunt informaţii sumare vizavi de evenimentele culturale din cele 2 comunităţi ţinta, precum si  lipsa unui canal de informare si comunicare dintre tineri si APL/comunităţile ţinta in domeniul cultural-editorial. 

Justificarea alegerii Comunităților țintă, orașele monoindustriale si subdezvoltate Tismana si Țicleni
-   Locația proiectului va fi orașul Tismana, satele aferente si comunele vecine ale acestuia. Orașul Țicleni prin intermediul partenerilor instituționali școala si primăria, a fost ales pentru a disemina prezentul proiect  ca exemplu de buna practica, un start in realizarea unor noi proiecte de tineret în anii următori, in scopul oferirii unei continuitati si sustenabilitati a prezentului proiect. Alegerea celor două oraşe Tismana si Țicleni este motivată de faptul că acestea sunt monoindustriale, cu relicve de rural, declarate oraşe recent, fără îndeplinirea tuturor condiţiilor cerute ca oraş deşi oraşul Tismana are un potențial turistic deosebit prin patrimoniul său de lăcaşe orodoxe şi pensiuni turistice de zonă montană iar oraşul Țicleni dispune de resurse naturale (petrol) fiind un potențial pentru o dezvoltare economica locala.

-   Prin proiectul de fata se urmăreşte unirea valorilor culturale locale pentru emanciparea acestor oraşe prin revista Observator Cultural o extindere a experienţei acumulate prin proiectul „9 ne pasă de tine(ri)” şi a Revistei literare lunare „Sămănătorul” care apare online şi tipărit începând cu luna oct. 2013. Prezentul proiect unifică potenţialul celor două comunități mai ales din punct de vedere informațional creând o punte de legătura pentru tineret, atât culturală cât si de voluntariat, făcându-se un schimb de bune practici intre cele doua comunități țintă.

Asa cum am mentionat si mai sus motivaţia implementării proiectului prin realizarea in format tipărit a revistei Observator Cultural a pornit de la observaţia că Agendele Culturale  2016  ale instituţiilor judeţene de stat au alte ţinte, broşurile lor oferind informaţii sumare vizavi de evenimentele care au loc în judeţ. Ori, evenimentele culturale din cele două comunităţi pe care le vizează proiectul nostru trebuie promovate în detaliu.

Din punct de vedere al planificării lor ca dată şi tematică vom prelua evenimentele din agendele amintite şi in cadrul revistei Observator Cultural, însă considerăm necesară detalierea lor prin  articole privind alte evenimente neincluse în agendele culturale oficiale. Dar şi articole privind discontinuitatea lor datorită schimbărilor determinate de alegerile legislative şi lipsa de conlucrare dintre sectorul administrativ şi cel asociativ. Tot pe un proiect al MTS, Asociaţia Semănătorul Tismana propune ca această stare de lucruri să înceteze, consiliile locale nou alese trebuind să ţină seama de proiectele demarate de sectorul civil pentru ca viaţa  asociativă din oraşele noastre să aibă continuitate. Susţinerea mediatică de eliminare a acestei sincope îi revine revistei Observator Cultural, a altor publicaţii partenere, aşa cum se întâmplă şi cu mass-media din sectorul de stat.

Astfel, Asociația Semanatorul  Tismana va pune la dispoziție in cadrul prezentului proiect utilizarea platformei Web/online‚Pentru Tineri prin Tineri’ (blog, revistă, reţele sociale tip Facebook, grup de discuții) concepută pentru a stimula si promova lucrări de debut ale tinerilor, această platformă fiind deja destul de activă.


PLATFORMA WEB / Blog / „Social Media”  Pagina Web + Grup discuții oficial tematic de tineret

Lista completa cu toate INSTRUMENTELE DE PROMOVARE – INFORMARE -  DISTRIBUIRE Internet & “Social Media” DIRECTE din cadrul proiectului de tineret Dezvoltare Culturala Zonala de Tineret Tismana – Ţicleni si a Revistei cultural-literara de interes public local si județean “Observator Cultural Zonal de Tineret Tismana – Țicleni este descrisa mai jos:

- Blogul oficial din cadrul proiectului  de tineret Dezvoltare Culturala Zonala de Tineret Tismana – Ţicleni si al Revistei cultural-literara de interes public local si județean “Observator Cultural Zonal de Tineret Tismana – Țicleni,  este accesibil la următorul link:      -  http://observatorculturalzonal.blogspot.ro/

Situl profesional www.scribd.com/ bibliotecă de documente digitale Scribd  o   www.scribd.com/doc/

 Situl profesional www.calameo.com  – de Publicare a documentelor  Calaméo  http://en.calameo.com/  http://en.calameo.com/read/0023701750232d9ea41eb

 Revista cultural-literara de interes public local si județean “Observator Cultural Zonal de Tineret Tismana – Țicleni promovata in cadrul „Social Media” prin intermediul rețelei sociale Facebook:

-          Grupul de discuții  oficial tematic cultural si de tineret realizat in cadrul „Social Media” prin intermediul rețelei sociale Facebook  al proiectului de tineret Dezvoltare Culturala Zonala de Tineret Tismana – Ţicleni si a Revistei cultural-literara de interes public local si județean “Observator Cultural Zonal de Tineret Tismana – Țicleni este accesibil la următorul link: https://www.facebook.com/groups/278602139180729/


-          Pagina Web  oficiala tematica culturala si de tineret realizate in cadrul „Social Media” prin intermediul rețelei sociale Facebook a proiectului de tineret Dezvoltare Culturala Zonala de Tineret Tismana – Ţicleni si a Revistei cultural-literara de interes public local si județean “Observator Cultural Zonal de Tineret Tismana – Țicleni este accesibila la următorul link: https://www.facebook.com/Dezvoltare-Culturala-Zonala-de-Tineret-Tismana-%C5%A2icleni-1760462280868265/?skip_nax_wizard=true

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Observator Cultural Zonal pentru Tineret - TISMANA –TICLENI: